AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular

AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular


בית עסק AT&T Wireless הצטרפה לכוחות בנות Cingular

מחבר: כריסטופר דרך

google.com/articles/business_and_finance/article_4685.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:

במכוניות, במשרדים, במסעדות, בקניונים ובכל מקום אחר במדינת ישראל, הבעלות אודות הטלפון הסלולרי הופכת לשכור הכלל, לא החריג. לכולם יש כזו, בדרך זו גלוי – ורבים מהמאמנים משתמשים בשנת ATT Wireless.


ל- ATT Wireless ניצור העסק יסודי ומצליח באופן אישי, ואז הצטרף ל- Cingular בין השנים 2004 במטרה לתכנן מתאים בהרבה יותר. מגוונים אלו שיש להן טלפונים אלחוטיים אצל AT&T גילו שהתוכניות שלכם השתפרו עוד יותר: Cingular מעניקה דקות התהפכות, במילים אחרות אם אינך מבקר בכל רגעים הטלפון האלחוטי של העסק בין השנים AT&T בחודש כזו, גם עושות לשבועיים אחר.


וגם, אם וכאשר Cingular ו- AT ו- T Wireless משולבים, הנו שילב והן את תשובות הכיסוי שלכם. ביניהם על כל ארצנו עם גג בידי חברת הסלולרי האלחוטי Cingular או אולי AT&T. (תוכניות ה- AT&T האלחוטיות צריכות להביא טובות: הפירמה מתמחה בטווח הטלפונים יותר מ -120 שנה!)


אילו הוא ניתוח תוכניות כולל ATT Wireless? קיים תוכניות פרטיות ותוכניות משפחתיות, שרוב , מהן תוכננה לתכנן לשם הטלפון האלחוטי AT ו- T הייחודי של החברה. אימון פופולרית , היא בעצם FamilyTalk, מוניטין כל כך המועמדים בתוכנית יכולים לדבר זה עם זה הזמן בחינם. תגיד שלכולך, לבן הזוג של העסק שלכם ולילדך מתופעל טלפונים אלחוטיים AT T. עכשיו ניתן לגשת הגיע לכך בתדירות הרצויה ללא לנצל את הדקות שלכם. (וגם הדקות שנותרו מתגלגלות לשבוע הבא!)


העברה של הודעות ספר רגילה בצורה ניכרת, במיוחד בקרב בני נוער. ATT Wireless מספיקה תוכניות אחרות הכוללות הודעות ספר, לרוב בשיעורים של עד סנט שלכל הודעה. העברה של הודעות טקסט שימושית בהשוואה אם וכאשר אתה רוצה בפרטיות, או כשלא ניתן לממש התקשרות במכשיר הטפון הנייד ATT האלחוטי שלך.


העניין והיה אם כבר אם ברשותכם אייפון סלולרי השיטה שנקראת מספק שונה וברצונך ללמוד, אך הן לא מוכרחה להופך לדבר אחר את אותה 10 הטלפון שלך? למרבה המזל, למרבית ניתן לתכנן איתך את עשר הטלפון הסלולרי הישן שלכם אם וכאשר כל אחד מצטרף ל- ATT Wireless. לאורך שנים שיש ספקי תמלול שיחות על ידי מדברים קשים, ואסור שיהיה בהרבה יותר. בתי בית הדין שמו קץ לאופן זה הזמן בשנת 2003, ובזמן שלנו עכשיו מותאמים זכאים לרוב לצלוח משירות כזה לשני בלי לקבל חזרה טלפון חדש. זה הזמן שומר המתארת את תחרות השוררת, מכיוון שחברות אינם מחזיקות יותר את אותן רשומות הטלפון בקרב לקוחותיה ועל ידי זה עלולות להפסיד בו לספקים נספחים.


ATT Wireless ו- Cingular אנשים בנוייה על מנת להבטיח את אותה שביעות רצונם בקרב לקוחותיהם ומשום כך לא יעברו לבית אם לא. וכשאנשים מאסו בתוכניות אחרות, הינם מוזמנים לבקר ב ל- AT&T ו- Cingular ע"מ לדעת מה קיים לחומרי הדברה אלו להעניק.


עדיין אין כלל עבורך טלפון סלולרי? אני הן לא לבדכם, באופן שהרי המספר יורד. AT & T Wireless ו- Cingular הם בעלי זכאות להוביל את העסק במשימה אם אינך וודאי אלו מ הוא ניתוח תוכנית וטלפון החברה שלך נחוץ שתהיה בו. אין כל מצב כמו ההווה להעצים לחלק מהעתיד!


ZZZZZZg