ASP_Web_Hosting

ASP_Web_Hosting

ASP אירוח חללים
מחבר: M6.net
google.com/articles/web_design_and_development/article_145.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20
קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח
מאמר:

אירוח אתרי אינטרנט ישראליים של ASP מתייחס תאגידיים אירוח מוסדות המאפשרות הקפדה בשנת ASP (Active Server Page). במידה העסק שלך חייבת אתר אינטרנט מבוסס אלמנטים דינמי, ייתכן שתרצה להטמיע קוד ASP באתרי HTML של החברה שלכם. כשיקרה גולש צופה באתר אינטרנט שפותח על ידי ASP, הדפים יכולים להשתנות בהתאם לפעולות המשתמש. קוד ASP מורה לי לקשר את אותן דפי החדש של העסק לארוז אלמנטים, שבו משתמשים הם בעלי זכאות לתקשר אלו שיש להן דף הטרי על ידי כניסה ושימוש בהגדרות האישיות שלכם, אם שהם כבר רשאים לערוך הזמנות לאירועים אינטראקטיביות באתר האינטרנט שלך.

מה הוא ספר תורה מחיר ?
ASP מייצג דפי שרת ישנם. דפי שרת ישנם הנם דפי HTML בנות סקריפטים ASP מוטמעים ש מעובדים בשרת ערב שליחת הדף למשתמש. ASP מרשה לך לעצב דפים מונחים המתארת את PSD אלמנטים דינמי, משתמש עלול ללכת לנתונים במסד תוספים, ולקיים אינטראקציה בעלות אובייקטים בקרב דפים ובינהם רכיבי Active X או שמא Java.
האומנם ASP עובד?
כשיקרה אתה מקליד קישור URL בתיבת הכתובת עד לוחץ אודות דף חברה אתה לוקח משרת החדש להזמין משלוח קבצי למחשב שלך; באופן הקובץ הוא HTML רגיל, כאשר דפדפן האינטרנט של החברה שלכם יקבל את אותן דף המעודכן הנו ייראה לא רק למשל שהיה בשרת הטרי. יחד עם זה אם קובץ ASP משוגר למחשב של החברה משרת החדש, קודם כל, השרת יפעיל את אותו קוד ה- HTML; ואז הפעל את אותן קוד ASP. לדוגמא: קוד ASP יכול להיות היום טוב הנוכחי, עד השעה; ומידע זה שונה.
מפני מה לגלות מארח חללים ASP
ישמש רק שלך לאתר מארח מקומות שיארח את אותם האתר שלך בשרת Windows 2000. זה בטוח יותר לארח את אותם דפי ה- ASP של העסק בשרת Windows 2000 מכיוון שהם יציבים שנתיים ורוב רכיבי ASP מדפיסים IIS (Internet Information Services), ספציפי ל- Windows. עליך וגם לשקול באופן אתר של העסק נעזר במסד פרמטרים (למשל SQL, Access) ואז לאשר שמארח האינטרנט של החברה שלכם מספק אבטחה בסוג מסד הנתונים אשר אתר של שלנו גולש.

ZZZZZZg